Març de 2018

Dies 20 i 22 de març:.

Teresa Sardà exposa, transmet i es comenta als associats les peces d’Urushi del Mestre Nagatosghi OnighI exposades a la galeria Mizen Caps Arts de París i les obres d’Urushi exposades a la fira TEFAF a Maastrich, per ressaltar la seva interès tècnic i innovador.
L’Associació realitza un treball de localització i documentació de peces dels nostres lacadors precedents: Bracons, Benigani, Noguer, Sarsanedas, Larena, etc.