Info

QUI SOM

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PER EL CONEIXEMENT DE L’ART DE LA LACA (ACCAL) és una associació sense ànim de lucre, que acull principalment els lacadors de la tècnica japonesa de Urushi i també artistes i artesans d’altres tipus de laques.

La seva fundació neix amb la intenció prioritària d’assegurar la transmissió generacional d’aquesta tècnica mil·lenària originària del Japó, el Urushi, que es desenvolupa i practica de forma genuïna, a Catalunya des de 1920.]

QUE FEM

Està orientada, principalment doncs a l’ensenyament del Urushi, al seu estudi,, investigació i difusió i, també, dels altres tipus de laques.

OBJECTIUS

  1. Preservar i posar en valor la tradició, genuïna catalana, de l’Urushi i el seu patrimoni.

  2. Estimular el seu aprenentatge per assegurar el relleu generacional.

  3. Transmetre, divulgar i ampliar el coneixement en tots els mitjans al nostre abast: organització de cursos, jornades, activitats pràctiques, conferències, exposicions, publicacions i establir contactes i intercanvis amb altres associacions, lacadors, especialment japonesos, dins i fora del país.

ASSOCIATS

L’Associació va dirigida no sols a les persones que practiquen l’art de l’Urushi i d’altres tipus de laques, sinó també als restauradors, conservadors, historiadors, antiquaris, col·leccionistes, professionals vinculats ( joiers, torners, metal·listes, gravadors, etc), estudiants i a totes les persones que s’interessen, estimen i valoren la Cultura, l’Art i el nostre patrimoni.

DADES DE L’ASSOCIACIÓ

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL PER EL CONEIXEMENT DE L’ART DE LA LACA (ACCAL) va obtenir el CIF i l’inscripcio definitiva a la secció 1ª del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya en data 6 de juny de 2017.

L’ACTA FUNDACIONAL I ELS ESTATUTS poden consultar-se a petició expressa .